GANDUM SEED AKATSUKI

=v=总算是有时间来仔细更更[这人说的好似自己很忙……其实是懒TAT]

装好了一个多月的金拂晓来晒晒XD

这款满划算的,电镀哦XD金光闪闪[一再被各色人等称为“黄金圣斗士”跪]
窘背景处多多见谅|||||||点点可以看大图撒XD

aka2.jpg

aka5.jpg
aka3.jpg

aka4.jpg

aka1.jpg

aka7.jpg

ak6.jpg
留言

No title

情侣款~~吓吓吓~~~

No title

一点也不剩斗士好发......两者萌点是不同的 泪眼~

有一张窗口的怎么那么眼熟= = 你是不是贴过啊懒人,不要拿旧图上来充数="= 指

No title

最后一张的造型我莫名想到了can't stop believing.....

Re: No title

> 最后一张的造型我莫名想到了can't stop believing.....
你家某也是金人XD???
发表留言
只对管理员显示